Behandeling

Hydrea© kuur (oraal)

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen). De behandeling die u is voorgesteld heet Hydrea© kuur. Hydrea wordt in capsulevorm gegeven. De werking van Hydrea© is niet volledig bekend, echter remt wel de deling van de tumorcellen. Indien van toepassing: Hydrea © mogelijk het effect van Cytarabine versterken.

Code KUU-224
Laatste revisie: 28 oktober 2021 - 15:03

Hydrea© kuur (oraal)