Behandeling

HOVON 132 schema bij acute myeloïde leukemie (<65 jaar)

Er is bij u onlangs de ziekte acute myeloïde leukemie vastgesteld, waarvoor u een behandeling is voorgesteld. Leukemie is een verzamelwoord voor een aantal kwaadaardige ziekten van het beenmerg. Leukemie wordt behandeld met chemotherapie en heeft als doel de kwaadaardige cellen in het beenmerg te vernietigen.

Code KUU-220
Laatste revisie: 28 oktober 2021 - 14:50

HOVON 132 schema bij acute myeloïde leukemie (<65 jaar)