Behandeling

Gemcitabine/Carboplatin

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met 2 soorten cytostatica (kankerbestrijdend middel). Deze middelen zijn Gemzar® (dit is hetzelfde als Gemcitabine) en Carboplatin. In de folder vindt u meer informatie over deze behandeling

Code KUU-022
Laatste revisie: 8 april 2022 - 11:29

Gemcitabine/Carboplatin