Behandeling

FOLFOX 6

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen). De behandeling die u is voorgesteld bestaat uit 5-Fluorouracil, Folinezuur en Oxaliplatine. 5-Fluorouracil en Oxaliplatine zijn cytostatica. Folinezuur is een soort vitamine dat de werking van 5-Fluourouracil versterkt en daardoor het effect vergroot.

Code KUU-151
Laatste revisie: 7 september 2021 - 11:41

FOLFOX 6