Behandeling

FOLFIRI BEVA: 5Fluorouracil high-dose / Folinezuur /Irinotecan & Bevacizumab

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met een cytostatica (celgroeiremmende middelen). De behandeling die u is voorgesteld bestaat uit 5-Fluorouracil, Folinezuur en Irinotecan en Bevacizumab. 5-Fluorouracil en Irinotecan zijn cytostatica. Folinezuur is een soort vitamine dat de werking van 5-Fluourouracil versterkt en daardoor het effect vergroot. Bevacizumab is monoklonaal antilichaam dat specifiek de nieuwvorming van bloedvaten naar de tumor remt.

Code KUU-146
Laatste revisie: 7 september 2021 - 11:23

FOLFIRI BEVA: 5Fluorouracil high-dose / Folinezuur /Irinotecan & Bevacizumab