Behandeling

Een prospectieve, multicenter Europese Registratie voor nieuw gediagnosticeerde patiënten met Myelodysplastische Syndromen van het IPSS laag en intermediair-1 subtype

Bij u is een myelodysplastisch syndroom (MDS) geconstateerd en uw behandelend arts heeft u gevraagd deel te nemen aan deze Europese MDS-registratie. Deze informatie is bedoeld om u de kans te geven te lezen over alle aspecten van de registratie waarover uw arts met u gesproken heeft. Het doel is u te helpen bij uw beslissing tot eventuele deelname aan deze registratiestudie.

Code KUU-229
Laatste revisie: 28 oktober 2021 - 15:25

Een prospectieve, multicenter Europese Registratie voor nieuw gediagnosticeerde patiënten met Myelodysplastische Syndromen van het IPSS laag en intermediair-1 subtype