Behandeling

Doxorubicine behandeling bij borstkanker

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met het cytostaticum (celgroeiremmende middelen): Doxorubicine. Deze behandeling wordt wekelijks gegeven in een cyclus van 3 weken. Uw arts bespreekt met u hoeveel cycli u zult krijgen. Deze behandeling kan poliklinisch gegeven worden.

Code KUU-094
Laatste revisie: 15 juni 2021 - 13:29

Doxorubicine behandeling bij borstkanker