Behandeling

Daratumumab- Melfalan-Prednison-Bortezomib bij Multipel Myeloom

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen) in combinatie met een doelgerichte therapie. De behandeling die u is voorgesteld heet Daratumumab- Melfalan-Prednison kuur in combinatie met Bortezomib. Een kuur bestaat uit vier dagen Melfalan en Prednison tabletten.

Code KUU-181
Laatste revisie: 26 oktober 2021 - 10:55

Daratumumab- Melfalan-Prednison-Bortezomib bij Multipel Myeloom