Behandeling

Daratumumab bij het multipel myeloom

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met celgroeiremmende middelen. De behandeling die u is voorgesteld heet Daratumumab kuur. Daratumumab is een antilichaam gericht specifiek gericht op multipel myeloomcellen. Daratumumab valt onder doelgerichte therapie en is dus geen chemotherapie.

Code KUU-180
Laatste revisie: 4 oktober 2021 - 15:39

Daratumumab bij het multipel myeloom