Behandeling

Cisplatine en Etoposide + radiotherapie bij het niet kleincellig longcarcinoom

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met cytostatica (kankerbestrijdend middelen). Deze middelen zijn Cisplatine en Etoposide. Daarnaast start u zo spoedig mogelijk met radiotherapie. Dit wordt ook wel bestraling genoemd. In de folder leest u meer over deze behandeling.

Code KUU-019
Laatste revisie: 11 mei 2021 - 08:49

Cisplatine en Etoposide + radiotherapie bij het niet kleincellig longcarcinoom