Behandeling

CapOxBeva (Capecitabine / Oxaliplatine / Bevacizumab)-kuur

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen) en een monoklonale antistof. De behandeling die u is voorgesteld bestaat uit Capecitabine, Oxaliplatine en Bevacizumab.

Code KUU-143
Laatste revisie: 7 september 2021 - 11:14

CapOxBeva (Capecitabine / Oxaliplatine / Bevacizumab)-kuur