Behandeling

CapOx-T kuur Capecitabine, oxaliplatine en trastuzumab

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen) en met targeted therapy (doelgerichte therapie). De behandeling die u is voorgesteld heet de CapOx-T. Deze kuur bestaat uit 3 verschillende soort medicijnen: capecitabine – oxaliplatine- trastuzumab. Oxaliplatine en trastuzumab worden via een infuus toegediend op de dagbehandeling van het oncologisch centrum. Capecitabine is een cytostaticum dat in tabletvorm gegeven wordt. U neemt 14 dagen, twee keer per dag een dosis capecitabine, waarna een ‘rustperiode’ volgt (zonder capecitabine) van zeven dagen. Deze kuur wordt eenmaal per drie weken gegeven. In overleg met uw behandelend arts wordt het aantal kuren bepaald.

Code KUU-116
Laatste revisie: 6 september 2021 - 13:34

CapOx-T kuur Capecitabine, oxaliplatine en trastuzumab