Behandeling

CapOx kuur Capecitabine en Oxaliplatine

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen). De behandeling die u is voorgesteld heet de CapOx (Capecitabine - Oxaliplatine) kuur. Oxaliplatine wordt via een infuus toegediend en kan poliklinisch gegeven worden. Capecitabine is een cytostaticum dat in tabletvorm gegeven wordt. U neemt 2 weken de tabletten Capecitabine, waarna een ‘rustperiode’ volgt (zonder Capecitabine) van zeven dagen. Eén kuur duurt drie weken. In overleg met uw behandelend arts wordt het aantal kuren dat u krijgt bepaald.

Code KUU-144
Laatste revisie: 7 september 2021 - 11:17

CapOx kuur Capecitabine en Oxaliplatine