Behandeling

Cabazitaxel/ Prednison bij hormoon-ongevoelig, gemetastaseerde prostaatkanker

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen). De behandeling die u is voorgesteld heet Cabazitaxel/Prednison.

Code KUU-048
Laatste revisie: 17 mei 2021 - 11:59

Cabazitaxel/ Prednison bij hormoon-ongevoelig, gemetastaseerde prostaatkanker