Behandeling

Bevacizumab - Gemcitabine - Carboplatine kuren bij eierstokkanker

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen). U krijgt drie verschillende stoffen toegediend: Gemcitabine - Carboplatine zijn beiden cytostatica, Bevacizumab is een monoklonaal antilichaam dat specifiek de nieuwvorming van bloedvaten naar de tumor remt.

Code KUU-058
Laatste revisie: 18 mei 2021 - 10:34

Bevacizumab - Gemcitabine - Carboplatine kuren bij eierstokkanker