Behandeling

BEACOPP escalated kuren bij de ziekte van Hodgkin

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen). De BEACOPP escalated kuur bestaat uit een combinatie van acht medicijnen. Een kuur bestaat uit: dag 1, 2, 3 en 8 een infuus en dag 1 t/m 14 tabletten/capsules. De kuur wordt eenmaal per drie weken gegeven. Het totaal aantal kuren (maximaal 8) wordt in overleg met u vastgesteld. De kuur wordt op dag 1 klinisch gegeven. Alle andere dagen kan de behandeling poliklinisch plaatsvinden.

Code KUU-216
Laatste revisie: 28 oktober 2021 - 14:10

BEACOPP escalated kuren bij de ziekte van Hodgkin