Behandeling

Als u mogelijk drager bent van een resistente bacterië, bijvoorbeeld MRSA

Er zijn patiënten die (mogelijk) drager zijn van een resistente bacterie. We noemen deze bacteriën Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO). We nemen dan extra voorzorgsmaatregelen als u wordt opgenomen in het ziekenhuis, bij behandeling op de polikliniek of bij een operatie.

BRMO’s zijn bacteriën die veel mensen gewoon bij zich dragen, zonder dat ze daar ziek van worden. De bacteriën bevinden zich meestal op de huid, in de neus of in de darmen. Soms veroorzaken BRMO’s een infectie en is een behandeling met antibiotica nodig. BRMO’s zijn echter ongevoelig (resistent) voor een aantal van de veelgebruikte antibiotica. Daardoor zijn er andere antibiotica nodig om de infecties te behandelen.

Lees meer

Omdat de mogelijkheden voor behandeling hierdoor beperkt zijn, doet het ziekenhuis er alles aan om te voorkomen dat BRMO’s zich in het ziekenhuis verspreiden. We nemen maatregelen om deze bacteriën op te sporen en verspreiding te voorkomen. Een van de maatregelen is dat we bij patiënten die meer risico hebben een BRMO bij zich te dragen, kweken afnemen.

Voorzorgsmaatregelen

Wat kunt u doen en wat doen wij?

Betrokken afdelingen

Code ALG-033
Laatste revisie: 24 oktober 2023 - 13:09
Voorzorgsmaatregelen

Als u mogelijk drager bent van een resistente bacterië, bijvoorbeeld MRSA

Het liefst onderzoeken we vóór uw opname of behandeling of u drager bent van een BRMO. Dit kan door met wattenstaafjes enkele uitstrijken te maken van uw neus, keel, het gebied rondom de anus en eventuele wonden. Deze wattenstaafjes worden in het laboratorium onderzocht. Na gemiddeld 3 werkdagen is de uitslag bekend.

1) Er zijn nog geen kweken afgenomen of de uitslag is nog niet bekend

Is het vóór opname of behandeling niet bekend of u de bacterie bij u draagt? Dan verplegen we u in isolatie tot de uitslag bekend is. Dit betekent het volgende voor u:

 • U wordt verpleegd op een eenpersoonskamer.
 • Ziekenhuismedewerkers die op de kamer komen, dragen handschoenen en een schort. Soms dragen zij daarbij ook een mond/neusmasker en een muts. Dit is afhankelijk van de soort BRMO die u mogelijk bij u draagt.
 • Als u voor behandeling naar een andere afdeling gaat, worden daar ook voorzorgsmaatregelen genomen.
 • Als u alleen een bezoek brengt aan de polikliniek dan zijn er geen maatregelen nodig.

2) De uitslag is positief: u bent drager van een BRMO

Wanneer bij u een BRMO-bacterie wordt aangetroffen dan worden er isolatiemaatregelen genomen. In het algemeen zullen deze gelden tot aan uw ontslag uit het ziekenhuis. Meer informatie over het verdere beleid vindt u in de folder ‘MRSA positief en dan?’ (ALG-023) en in de folder ‘BRMO- positief en dan?’ (ALG-048).

De isolatiemaatregelen tijdens uw opname betekenen het volgende voor u:

 • U wordt verpleegd op een éénpersoonskamer.
 • Ziekenhuismedewerkers die op de kamer komen, dragen handschoenen en een schort. Soms dragen ze daarbij ook nog een mond/neusmasker en een muts. Dit is afhankelijk van de soort BRMO die u bij u draagt.
 • Als u voor behandeling naar een andere afdeling gaat worden daar ook voorzorgsmaatregelen genomen.
 •  Op de polikliniek gelden in principe geen maatregelen. Met uitzondering van enkele specifieke afdelingen waar invasieve ingrepen plaatsvinden.

3) De uitslag is negatief: u bent géén drager van een BRMO

Er worden geen extra voorzorgsmaatregelen genomen.

4) U draagt geen MRSA, maar mogelijk wel een andere BRMO

 • U wordt verpleegd op een éénpersoonskamer;
 • Ziekenhuismedewerkers die op de kamer komen, dragen handschoenen en een schort. Soms dragen ze daarbij ook nog een mond/neusmasker en een muts. Dit is afhankelijk van de soort BRMO die u bij u draagt;
 • Op de polikliniek gelden in principe geen maatregelen. Met uitzondering van enkele specifieke afdelingen waar invasieve ingrepen plaatsvinden.

5) U draagt geen MRSA, maar u woont/werkt op een boerderij

U heeft dan doorlopend de kans besmet te raken met de MRSA-bacterie. In deze gevallen heeft een MRSA-kweek die negatief is, een geldigheidsduur van 3 maanden. Als u in deze periode wordt opgenomen dan worden er bij opname nogmaals kweken bij u afgenomen. U hoeft dan niet geïsoleerd verpleegd te worden.

Zijn uw kweken langer dan 3 maanden geleden afgenomen? Dan wordt een beleid gevolgd als bij patiënten waarvan nog geen kweken bekend zijn (zie punt 1).

Resistente bacterie (BRMO)

Draagt u een resistente bacterie (bijvoorbeeld MRSA of ESBL) bij u? Dan kan dit voor uzelf en voor medepatiënten een risico geven bij een medische behandeling.

Het is daarom heel belangrijk dat u doorgeeft als u:

 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen of behandeld bent geweest, in een buitenlandse zorginstelling;
 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest in een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis, waar een resistente bacterie aanwezig was;
 • in de afgelopen 2 maanden in een instelling voor asielzoekers heeft gewoond;
 • door uw beroep in contact komt levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen, medewerkers slachthuis);
 • woont op een bedrijf met varkens, kalveren of vleeskuikens;
 • ooit besmet bent geweest met een resistente bacterie;
 • contact heeft met iemand die een resistente bacterie bij zich draagt.

Zo nodig onderzoeken we dan of u een resistente bacterie bij u draagt of dat u een COVID-19-besmetting heeft. Als dat zo is dan nemen we in het ziekenhuis maatregelen om te voorkomen dat de bacterie of het virus zich verspreidt.

Geldt een van bovenstaande punten voor u, geef dit dan door aan de polikliniek of afdeling die het onderzoek of de behandeling met u heeft afgesproken.

Maatregelen voor uw bezoekers in het ziekenhuis

U mag gewoon bezoek ontvangen tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Uw bezoek krijgt uitleg van de verpleegkundigen over wat zij moeten doen:

 • Bezoekers dragen geen beschermende kleding, maar blijven tijdens het bezoek wel bij u op de kamer.
 • Bij het weggaan, moeten zij hun handen wassen of met handalcohol inwrijven.
 • Direct na het bezoek aan u mag uw bezoek geen andere patiënten bezoeken. Natuurlijk mogen zij wel vóórdat zij u bezoeken, bij andere patiënten op bezoek gaan.

Maatregelen voor bezoekers thuis

Voor uw huisgenoten of mensen die thuis bij u op bezoek komen, zijn geen maatregelen nodig. 

Wordt u behandeld door bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een wijkverpleegkundige? Dan moet u hen op tijd melden dat u besmet bent met een BRMO. Zij nemen dan zo nodig voorzorgsmaatregelen.

Heeft u nog vragen?

Stelt u deze dan gerust aan de verpleegkundige die u verzorgt, of aan de behandelend arts. Ook kunt u contact opnemen met de dienst Hygiëne en Infectiepreventie, telefoonnummer (073) 553 29 54.