Behandeling

Alimta (=Pemetrexed)/Cisplatin

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met twee soorten cytostatica (kankerbestrijdend middel). Deze middelen zijn Alimta® (dit is hetzelfde als Pemetrexed) en Cisplatin. In de folder leest u meer over deze behandeling

Code KUU-005
Laatste revisie: 15 februari 2021 - 13:59

Alimta (=Pemetrexed)/Cisplatin