Behandeling

Alimta (=Pemetrexed)

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met cytostatica (kankerbestrijdend middel). Dit middel is Alimta® (Pemetrexed). In deze folder leest u meer over deze behandeling.

Code KUU-007
Laatste revisie: 16 februari 2021 - 13:59

Alimta (=Pemetrexed)