Behandeling

ACdd Paclitaxel bij borstkanker

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende medicijnen). De behandeling die u is voorgesteld heet de ACdd Paclitaxel kuur (dd staat voor dose dense, wat betekent dat de interval tussen kuren korter is dan gebruikelijk) en bestaat uit een combinatie van 3 middelen. Het eerste deel wordt eenmaal per 2 weken gegeven. In principe krijgt u in totaal 4 kuren. Hierna start deel 2, waarbij u wekelijks een infuus krijgt, 12 keer in totaal. De chemotherapie kan poliklinisch gegeven worden.

Code KUU-078
Laatste revisie: 15 juni 2021 - 09:37

ACdd Paclitaxel bij borstkanker