Behandeling

AC kuren bij borstkanker

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende medicijnen). De behandeling die aan u is voorgesteld heet AC kuur en bestaat uit een combinatie van 2 middelen, Cyclofosfamide en Doxorubicine. De kuur wordt eenmaal per drie weken gegeven. In totaal krijgt u maximaal zes AC kuren. De kuren kunnen poliklinisch gegeven worden.

Code KUU-079
Laatste revisie: 15 juni 2021 - 09:40

AC kuren bij borstkanker