Wetenschappelijk onderzoek bij het Centrum Voortplantingsgeneeskunde

Het Centrum Voortplantingsgeneeskunde doet mee aan diverse wetenschappelijke onderzoeken. Hierbij werkt het Centrum Voortplantingsgeneeskunde samen met Zorgevaluatie Nederland.

Zorgevaluatie Nederland doet onderzoek naar medische behandelingen. Welke behandelingen werken wel en welke niet? Zorgevaluatie Nederland vergelijkt hiervoor verschillende behandelingen met elkaar. Dit noemen zij een “zorgevaluatie”. Uiteindelijk wordt met de resultaten van zo’n zorgevaluatie de zorg voor patiënten verbeterd.

Wanneer u voor één of meerdere studies in aanmerking komt, vragen we u of u hieraan wilt meewerken. U beslist altijd zelf of u meedoet aan een onderzoek. Meedoen is vrijwillig. Als u niet wilt meedoen, krijgt u gewoon de behandeling die u anders ook zou krijgen.

LIFE studie

Het Centrum Voortplantingsgeneeskunde doet mee aan het LIFE studie project. Dit is een wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan van chronische ziekten. Wij vragen u om deel te nemen aan dit onderzoek, wanneer u een afspraak heeft bij het Centrum Voortplantingsgeneeskunde. U beslist zelf of u dat wel of niet wilt. Het heeft geen invloed op uw behandeling. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over de LIFE studie. In de onderstaande brief vindt u daarom meer informatie. 

Brief LIFE studie

App Your Fertility@Home

'Your Fertility@Home' is een app die is ontwikkeld om patiënten en huisartsen te ondersteunen bij de eerste vragen rondom een onvervulde kinderwens. Alle heteroseksuele patiëntenparen, die zich bij de huisarts melden met een probleem van de vruchtbaarheid, kunnen meedoen. Behalve als zij al ooit eerder vruchtbaarheidsonderzoeken hebben ondergaan. In onderstaande brief vindt u meer informatie over de app.

Brief Your Fertility@Home

Deze app is een initiatief van het Centrum Voortplantingsgeneeskunde

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie over het wetenschappelijk onderzoek kunt u contact opnemen uw behandelend arts of researchverpleegkundige via email: researchGYN@jbz.nl. Ook kunt u contact opnemen met het Centrum Voortplantingsgeneeskunde.

Code WET-015
Laatste revisie: 22 september 2023 - 17:36