Studies en wetenschap bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Hoewel de behandeling van IBD steeds verder verbetert en we steeds meer weten over IBD, weten we ook nog veel dingen niet. Daarom doen wij mee aan wetenschappelijk onderzoek naar colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. 

Er zijn onderzoeken die wij zelf in het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben opgezet, maar we doen ook mee aan nationale onderzoeken die bijvoorbeeld vanuit andere ziekenhuizen zijn opgestart. Hiermee zijn we op zoek naar nieuwe behandelingen en verbeteringen in onze zorg. Als patient kan u dus gevraagd worden om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Natuurlijk vragen we u hier altijd toestemming voor.

Meer informatie over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Overzicht van klinische IBD-studies

IB-Dream

Wie kan meedoen?

Patiënten met de ziekte van Crohn, patiënten met colitis ulcerosa

Waarover gaat het?

IB-DREAM is een register voor het bewaken van de kwaliteit van IBD-zorg. Bij deelname geeft u toestemming voor het gebruik van uw volledige anonieme medische gegevens over uw IBD, voor medisch wetenschappelijk onderzoek. Al deze medische gegevens over uw IBD worden verzameld op de IB-DREAM-website. Op deze IB-DREAM-website krijgen zowel de behandelaar als uzelf een volledig overzicht van het IBD-ziekteverloop. De behandelaar en u kunnen hier ook contact hebben met elkaar.

Case-series

Wie kan meedoen?

Patiënten met de ziekte van Crohn, patiënten met colitis ulcerosa en die starten met :

  • Ustekinumab (Stelara)
  • Tofacitinib (Xeljanz)
  • De combinatie van allopurinol en Puri-Nethol

Waarover gaat het?

Het opvolgen van de effectiviteit en veiligheid van nieuwe geneesmiddelen voor chronische darmziekten in de dagelijkse praktijk.

Voor de behandeling van uw aandoening bent u gestart, of gaat u binnenkort starten, met een geneesmiddel dat kort geleden op de markt is gekomen. Dit medicijn is al getest en veilig bevonden waardoor het goedgekeurd is door de Europese autoriteiten (EMA). Door iedereen die bovenstaande middelen voorgeschreven krijgt in Nederland nauwkeurig te vervolgen, hopen we meer informatie te verkrijgen over de effectiviteit en veiligheid van deze therapieën in de dagelijkse praktijk.

Optimise

Wie kan meedoen?

Patiënten met colitis ulcerosa

Waarover gaat het?

Hoe goed zelfmonitoring van uw ziekte thuis functioneert in vergelijking met monitoring vanuit het ziekenhuis. In dit onderzoek wordt nagegaan of uw ziekte onder controle kan worden gehouden door middel van thuismonitoring, met als resultaat minder beoordelingen en/of minder medicijnen en minder ongemak van uw ziekte.

CEASE fase 2

Wie kan meedoen?

Patiënten met de ziekte van Crohn die worden behandeld met anti-TNF medicijnen (adalimumab of infliximab).

Waarover gaat het?

In dit onderzoek wordt een model gebruikt om te voorspellen hoe groot de kans is dat de ziekte van Crohn opvlamt na het stoppen van anti-TNF medicijnen. Het gaat hierbij om patiënten bij wie de ziekte van Crohn rustig is en die op moment van stoppen met de anti-TNF medicijnen geen darmklachten hebben en geen tekenen van ontsteking in het bloed of in de ontlasting.

Tummy

Wie kan meedoen?

Patiënten met de ziekte van Crohn, patiënten met colitis ulcerosa en die Vedoluzimab iv ( Entyvio) meer dan 14 weken gebruiken.

Waarover gaat het?

Het doel van het onderzoek is uitzoeken wat de hoeveelheid van Vedolizumab (Entyvio®) in uw bloed zegt over de ziekteactiviteit van uw chronische darmontsteking.

Vacate

Wie kan meedoen?

Patiënten met de ziekte van Crohn, patiënten met colitis ulcerosa en die Vedoluzimab iv ( Entyvio) meer dan 14 weken gebruiken.

Waarover gaat het?

Sinds kort zijn de wegwerpspuiten van Entyvio®, Vedoluzimab subcutaan, beschikbaar voor gebruik. Nieuwe toedieningsmethodes van medicijnen worden in de praktijk goed gevolgd om te bekijken of uw ziekteactiviteit niet verandert. Dit onderzoek is opgezet om te bekijken of de werkzaamheid van het medicijn gelijk blijft.

Direct-CD

Wie kan meedoen?

Patiënten met de ziekte van Crohn die gaan starten met infliximab subcutaan.

Waarover gaat het?

In het onderzoek wordt de werkzaamheid van het middel Infliximab subcutaan zonder, en Infliximab subcutaan met afweerremmende medicijnen in de behandeling van de ziekte van Crohn vergeleken.

Remote monitoring for IBD

Wie kan meedoen?

Patiënten met de ziekte van Crohn, patiënten met colitis ulcerosa.

Waarover gaat het?

Vergelijking van patiënt-gerapporteerde ziekteactiviteitscores gecombineerd met calprotectine thuistesten voor op afstand monitoren van IBD-patiënten. Met andere woorden: kan een vragenlijst die u thuis invult samen met een ontlasting test die u thuis doet goed voorspellen of uw darmen ontstoken zijn?

Code INT-911
Laatste revisie: 5 juli 2023 - 09:25