ISO 15189:2012 (Pathologie)

Het Laboratorium voor Pathologie is ISO 15189:2012 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder nummer M119.

Deze accreditatie kan gezien worden als een officieel keurmerk van de kwaliteit van het laboratorium. Laboratoria die erkend zijn door de RvA en een accreditatie hebben ontvangen, gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen. Zij hebben een kwaliteitssysteem dat regelmatig getoetst wordt, zodat de patiënt, aanvrager en zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit.

Bekijk het certificaat van deze accreditatie.

Keurmerk Raad voor Accreditatie

Code PAT-002
Laatste revisie: 1 augustus 2023 - 10:59