Aanvragen van een voorziening

Een voorziening is een hulpmiddel dat u of uw kind helpt om zelfstandig te kunnen functioneren in de thuis-, school- en/of werkomgeving

Met een voorziening wordt de kans op actieve deelname aan de maatschappij vergroot. Deze voorzieningen worden betaald door diverse partijen:

  • Gemeenten vanuit Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo);
  • Zorgverzekeraars vanuit Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • Eigen bijdrage van burgers.

Wat kunt u verwachten van Tolbrug?

U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van de aanvraag van de voorziening. Vanuit Tolbrug Kinderrevalidatie helpen wij u hierbij door het geven van de juiste informatie en kennis. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van de voorziening? Dan kunnen wij u verwijzen naar een externe ondersteunende instantie, bijvoorbeeld MEE.

Hoe gaat het aanvragen van een voorziening?

  • Het is belangrijk dat u of uw kind een duidelijke hulpvraag heeft: welke beperking heeft u of uw kind waar een voorziening bij kan helpen?
  • De revalidatiearts vraagt bij een behandelaar het onderzoek aan om uit te zoeken waar uw voorziening aan moet voldoen.
  • U of uw kind werkt mee aan het onderzoek dat door de behandelaar van Tolbrug wordt uitgevoerd. Via onderzoek en het stellen van de diagnose komt de behandelaar tot een advies of rapport.
  • U stuurt zelf de aanvraag voor de voorziening met het rapport naar de organisatie die de voorziening gaat betalen. Deze organisatie beoordeelt de aanvraag. Als u voor de voorziening in aanmerking komt, krijgt u deze (gedeeltelijk) vergoed door de organisatie.
  • Heeft u na levering van vragen of problemen met de voorziening dan kunt u terecht bij de leverancier of de organisatie die uw voorziening heeft betaald.

Meer informatie

Voor informatie of ondersteuning kunt u ook terecht bij uw gemeente of zorgverzekeraar of bij MEE, regio ’s-Hertogenbosch, (073) 640 17 00 en regio Noordoost Brabant (o.a. Oss, Uden, Veghel), (0413) 33 47 33.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen va deze informatie nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met ons. Wij zijn te bereiken op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur via (073) 553 56 00. Mailen kan natuurlijk ook, naar info@tolbrug.nl.

Code rev-220
Laatste revisie: 11 mei 2023 - 13:59