Ontslag uit het ziekenhuis bij een acuut coronair syndroom

Tijdens ontslag reikt de apotheek (in overleg) uw medicijnen uit en een schema hoe u deze in moet nemen, of stuurt deze naar uw eigen apotheek. Na ontslag krijgt u de poliklinische afspraken thuisgestuurd.

Als uw situatie stabiel is en u uit het ziekenhuis ontslagen kunt worden, dan zorgt de verpleegkundige voor uw afspraken ná die tijd. U krijgt de volgende afspraken:

  • Een controleafspraak op de polikliniek bij een van de cardiologen en/of een verpleegkundig specialist.
  • Een afspraak voor de intake bij de Hart- en vaatverpleegkundige.
  • Eventuele afspraken voor het trainingsprogramma met de fysiotherapeut worden naar u thuis gestuurd.

Voor een overzicht van al uw afspraken verwijzen wij u graag naar MijnJBZ.

Bij ontslag krijgt u een recept mee, voor de medicijnen die de arts u heeft voorgeschreven. Bij de apotheek krijgt u een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) voor thuis mee.

Code CAR-908
Laatste revisie: 8 december 2023 - 08:23