Veilig medicijngebruik

De apotheker zorgt voor veilig medicijngebruik. Om ons werk goed te kunnen doen hebben wij persoonlijke gegevens nodig, zoals uw geboortedatum en geslacht, maar ook gegevens over medicijnen die u gebruikt en uw eventuele ziektebeelden. Dit voorkomt fouten, bijvoorbeeld bepaalde bijwerkingen of dat u medicijnen krijgt die u niet tegelijkertijd mag gebruiken.

Identiteit patiënten

Wij behandelen uw zorgvragen alleen als u zich kunt identificeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of bromfietsrijbewijs Cat. AM of Nederlands vreemdelingendocument). Zo weten we zeker dat de juiste persoon de medicijnen krijgt. We hebben in ieder geval uw volledige naam en geboortedatum nodig en zo nodig uw adres. Deze gegevens behandelen we strikt vertrouwelijk en gebruiken we alleen binnen de apotheek. Met deze gegevens kunnen we uw medicatiedossier opzoeken.

Medicatiedossier

In het medicatiedossier staan gegevens van u, zoals uw naam, adres, geslacht en eventueel het bezorgadres. Daarnaast staat in het dossier welke medicijnen u nu gebruikt en in het verleden heeft gebruikt. Ook staat er of u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen en wat uw eventuele ziekten zijn. Met al deze gegevens kunnen wij ervoor zorgen dat uw medicijnen veilig zijn (medicatieveiligheid).

Doorgeven van gegevens over medicijnen

De apotheek is verplicht om gegevens over uw medicijnen uit uw medicatiedossier aan u te geven. Als u wilt dat deze gegevens aan u of andere zorgverleners worden doorgegeven, dan kunt u contact opnemen met de apotheek. Als wij gegevens doorgeven dan houden wij ons daarbij aan de privacywetgeving. Wij kunnen gegevens over uw medicijnen alleen doorgeven als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Opvragen aanvullende gegevens door de apotheek

De apotheek kan goede redenen hebben om aanvullende gegevens op te vragen, bijvoorbeeld als er informatie over uw medicijnen ontbreekt. Dan kan de apotheek u om die informatie vragen of contact opnemen met andere zorgverleners. Zo zorgt de apotheek voor uw medicatieveiligheid.

Uw verantwoordelijkheid

U bent als patiënt zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van (wijzigingen in) persoonlijke gegevens, medicijngebruik en eventuele ziekten. Als deze gegevens niet kloppen of onvolledig zijn, kan de apotheek niet goed voor uw medicatieveiligheid zorgen. Geef wijzigingen in uw situatie dan ook zo snel mogelijk door aan de apotheek.

Code APO-739
Laatste revisie: 3 januari 2024 - 12:34