Medicatieveiligheid

De apotheker zorg voor veilig medicijngebruik. Om ons werk goed te kunnen doen hebben wij verschillende gegevens nodig. Niet alleen persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw geboortedatum en geslacht), maar ook gegevens over medicijnen die u gebruikt en gegevens over uw eventuele ziektebeelden. Dit voorkomt fouten, bijvoorbeeld bepaalde bijwerkingen of medicijnen die u niet tegelijkertijd mag gebruiken.

Identiteit patiënten

Wij behandelen uw zorgvragen alleen als u zich kunt identificeren. Dit is nodig om de medicatieveiligheid te garanderen. We hebben in ieder geval uw volledige naam en geboortedatum nodig en zo nodig het adres. Deze gegevens behandelen we strikt vertrouwelijk en gebruiken we alleen binnen de apotheek. Met deze gegevens kunnen we uw medicatiedossier opzoeken.

Medicatiedossier

In het medicatiedossier zijn gegevens over u opgenomen, zoals uw naam, adres, geslacht, eventueel bezorgadres. Daarnaast staat hier vermeld welke medicijnen u gebruikt, en welke medicijnen u in het verleden heeft gebruikt. Ook staat er of u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen, en wat uw eventuele ziektebeelden zijn. Met al deze gegevens kunnen wij uw medicatieveiligheid bewaken.

Verstrekken medicatiegegevens

De apotheek is verplicht om medicatiegegevens uit uw medicatiedossier te verstrekken aan de patiënt. Als u wilt dat deze gegevens aan u of andere zorgverleners verstrekt worden, dan kunt u contact opnemen met de apotheek. De verstrekking van gegevens vindt plaats met inachtneming van de privacywetgeving. De medicatiegegevens kunnen alleen aan andere zorgverleners verstrekt worden met uw instemming.

Opvragen aanvullende gegevens door de apotheek

Als er gegronde redenen voor zijn (bijvoorbeeld ontbrekende medicatiegegevens), dan zal de apotheek de ontbrekende gegevens opvragen bij u en andere zorgverleners om uw medicatieveiligheid te waarborgen.

Verantwoordelijkheid patiënt

U blijft als patiënt zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van (wijzigingen in) persoonlijke gegevens, over het geneesmiddelgebruik en over eventuele ziektebeelden. Als deze gegevens niet correct of onvolledig zijn, dan kan de apotheek haar taak in het kader van medicatieveiligheid niet goed uitvoeren. Geef wijzigingen in uw situatie, dan ook zo snel mogelijk door aan de apotheek.

Code APO-739
Laatste revisie: 10 februari 2023 - 11:30