Aandoening

Verzuring van het bloed (ketoacidose)

Bij ketoacidose ‘verzuurt’ het bloed. Dit gebeurt als er te weinig insuline beschikbaar is om glucose in het bloed om te zetten in energie voor het lichaam.

Het lichaam gaat dan over op de verbranding van vetten die in het lichaam zijn opgeslagen. Hierbij komen ketonen vrij die het bloed verzuren.

Omdat verzuring van het bloed erg gevaarlijk is, kan een opname op de Intensive Care nodig zijn. Hier worden onder andere de ademhaling, het hartritme, de bloeddruk en belangrijke bloedwaarden goed in de gaten gehouden. U kunt vocht en medicijnen toegediend krijgen om de ketoacidose te laten herstellen.

Laatste revisie: 22 maart 2019 - 09:39