Aandoening

Tetanusbesmetting

Tetanus is een ernstige ziekte die veroorzaakt wordt door de tetanusbacterie. Deze komt met name voor in aarde, straatvuil en uitwerpselen van plantenetende dieren.

De besmetting vindt plaats via verwondingen (ook diepe kleine wondjes en tweede- of derdegraads brandwonden) en/of dierenbeten. Voor schaafwonden of oppervlakkige wondjes is geen tetanusvaccinatie nodig.

Laatste revisie: 11 juli 2019 - 12:50