Aandoening

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

PTSS is een angststoornis die sommige mensen ontwikkelen nadat zij een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt. Voorbeelden hiervan zijn een auto-ongeluk, bedreiging of seksuele misdaad.

Niet alle mensen die een traumatische gebeurtenis meemaken ontwikkelen PTSS. Het is normaal om na een traumatische gebeurtenis psychische klachten te ervaren zoals angst, nachtmerries of een schuldgevoel. Dit betekent niet dat u PTSS heeft of dit gaat ontwikkelen. In de meeste gevallen gaan de klachten vanzelf over. Er kan sprake zijn van PTSS als de klachten langer aanhouden dan 4 weken en duidelijk leiden tot spanningen. Of als iemand door de klachten niet meer goed kan functioneren op het werk of in relaties. De meeste mensen die een traumatische gebeurtenis meemaken houden er geen blijvende psychische schade aan over.

Lees meer

Wat zijn de verschijnselen?

De verschijnselen van PTSS zijn vaak niet specifiek en daarom ook moeilijk te herkennen. Personen met verschijnselen zoeken vaak eerst een eigen verklaring voor deze klachten voordat ze hulp gaan zoeken. Het kan moeilijk zijn om het verband te leggen tussen de klachten en de traumatische gebeurtenis.

Er zijn 3 soorten verschijnselen die kunnen wijzen op PTSS:

Herbelevingsverschijnselen

 • Flashbacks - herbeleven van het trauma, inclusief lichamelijke klachten zoals zweten en een snelle hartslag.
 • Nachtmerries.
 • Beangstigende gedachten.

Vermijdingsverschijnselen

 • Ontwijken van plaatsen, gebeurtenissen of objecten die kunnen herinneren aan de ervaring.
 • Zich emotioneel verdoofd voelen.
 • Voelen van sterke schuld, depressie of bezorgdheid.
 • Verminderde interesse in activiteiten die eerder leuk waren.
 • Moeite hebben om zich de traumatische gebeurtenis te herinneren.

Verschijnselen van spanning en verhoogde waakzaamheid

 • Gespannenheid, gejaagdheid, geen rust of geduld hebben en constant alert zijn.
 • Schrikachtigheid en overgevoeligheid.
 • Prikkelbaarheid, woedeaanvallen en huilbuien.
 • Somberheid en gebrek aan plezier en interesse.
 • Grote vermoeidheid, slecht in- of doorslapen. 
 • Concentratieproblemen
Code AHU-037
Laatste revisie: 12 januari 2024 - 14:48