Aandoening

Klompvoet (pes equinovarus adductus)

Bij een klompvoet (pes equinovarus adductus) heeft de voet bij de geboorte een afwijkende stand.

Bij een klompvoet is er sprake van een combinatie van vier afwijkingen:

  • de voet is naar binnen gedraaid (dit heet: adductie van de voet)
  • de voet staat in spitsstand (dit heet equinus)
  • de voet is een holvoet (dit heet cavus)
  • de achtervoet wijst naar binnen (dit heet varus)
Laatste revisie: 25 februari 2021 - 08:04