Aandoening

Hersenschudding

Bij een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel worden de hersenen korte tijd door elkaar geschud. We noemen dit ook wel een hersenschudding. 

Iemand kan hierbij ook korte tijd het bewustzijn verliezen. U leest hier mee over de mogelijke gevolgen van een hersenschudding en we geven u enkele adviezen.

Lees meer

Van het ongeval zelf, en van enige tijd daarvóór, kunt u zich mogelijk niets meer herinneren. Meestal komen de herinneringen tot vlak voor het ongeval snel weer terug. Ook is het mogelijk dat u zich niets meer kunt herinneren van de periode ná het ontstaan van het letsel. Omdat de hersenen gedurende deze tijd geen informatie opslaan, komen deze herinneringen vaak niet terug.

Verschijnselen de eerste 24 uur

Een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel is een relatief onschuldige aandoening. In uitzonderlijke gevallen treden er tijdens de eerste 24 uur problemen op. De artsen kunnen goed voorspellen bij welke patiënten dit zou kunnen gebeuren.

Verschijnselen eerste dagen en weken

Een licht traumatisch hersenletsel gaat vaak voorbij zonder restverschijnselen. Maar het komt ook regelmatig voor dat mensen de eerste dagen tot weken nog bepaalde klachten hebben. Deze kunnen bestaan uit: hoofdpijn, duizeligheid, geheugen- of concentratieproblemen, moeite hebben met aandachts- of inspanningstaken, sneller vermoeid of geïrriteerd zijn. Dit is heel normaal en niks om u zorgen over te maken. De klachten worden meestal vanzelf minder.

Code AHU-005
Laatste revisie: 23 februari 2024 - 10:41