Aandoening

Coördinatie ontwikkelingsstoornis bij kinderen (Developmental Coördination Disorder, DCD)

Bij DCD kan uw kind moeilijk nieuwe bewegingen leren. Bewegen gaat moeilijker of onhandig en zien er houterig uit; de coördinatie is verminderd.

DCD uit zich bij elk kind anders. Mogelijke kenmerken zijn dat uw kind vaak later loopt of fietst dan leeftijdsgenootjes en moeite heeft met leren zwemmen. Ook dagelijkse vaardigheden zoals aankleden of met bestek eten gaan moeilijker. Bij activiteiten op school zoals knippen, knutselen en schrijven kan uw kind tegen problemen aanlopen. De oorzaak is niet precies bekend.

Lees meer

Ongeveer de helft van de kinderen met DCD groeit over hun problemen heen. Dit gebeurt meestal rond de puberteit. Kinderen met DCD kunnen manieren leren om met hun problemen om te gaan.

Meer informatie:

Voor meer informatie kijk op de website:

Code REV-221
Laatste revisie: 16 april 2024 - 12:07