Aandoening

Chirurgische wonden

Een chirurgische wond is een wond die een specialist maakt tijdens een operatie in een ziekenhuis.

In de meeste gevallen wordt een chirurgische wond gehecht en geeft dit geen problemen. Soms kan de wond na de operatie niet gesloten worden doordat:

  • de wond geïnfecteerd is;
  • de kans op infectie heel groot is;
  • de druk op de wond of wondranden te hoog is.

 

Als een chirurgische wond toch infecteert spreekt men van een postoperatieve wondinfectie.

Laatste revisie: 27 februari 2020 - 10:20