Zwangerschapscontroles en bevallen in het ziekenhuis en het Coronavirus

Om verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, hebben gynaecologen enkele voorzorgsmaatregelen genomen rondom de zwangerschapcontroles in het ziekenhuis en rondom de bevalling.

Geboortezorg gaat door

De geboortezorg gaat gewoon door, ondanks alle maatregelen die genomen zijn. In de nieuwsbrief 'Geboortezorg gaat door' leest u waar u rekening mee moet houden. U leest in de nieuwsbrief ook over de maatregelen van verloskundigenpraktijken, kraamzorg, de GGD en de POP-poli van Reinier van Arkel.

Lees de nieuwsbrief 'Geboortezorg gaat door'

Welke maatregelen gelden er voor u:

Maatregelen rondom controles:

  • Controles in de zwangerschap worden in het ziekenhuis gewoon gedaan als er een medische indicatie voor is. Echo’s worden gemaakt als daar een medische indicatie voor is.
  • Om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen zien wij zwangeren die op de polikliniek komen voor controle of een echografie vanaf nu ZONDER partner en ZONDER kinderen.
  • De partner mag wel aanwezig zijn bij een GUO2 echo (uitgebreid echoscopisch onderzoek bij verdenking op afwijkingen) en op de Spoedafdeling Verloskunde.
  • Wij zullen controles zo kort mogelijk houden.
  • De nacontrole 6 weken na uw bevalling gebeurt in principe telefonisch. In dat geval wordt u gebeld op de afgesproken tijd van de afspraak. Alleen als er noodzakelijk fysiek onderzoek nodig is, zal het consult wel op de polikliniek plaatsvinden.

Maatregelen rondom de bevalling:

  • Bij een bevalling is de partner er gewoon bij, ook als er een keizersnede gedaan moet worden. De partner kan niet mee naar de operatiekamer bij een keizersnede als hij/zij ziek is (luchtwegklachten heeft).
  • De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft, tenzij het medisch gezien noodzakelijk is dat u in het ziekenhuis bevalt. Bij een besmetting met het Coronavirus COVID-19 is het medisch noodzakelijk om in het ziekenhuis te bevallen.
  • Wanneer u gaat bevallen op de Verlosafdeling mag er voorlopig maar één persoon, naast medisch personeel, bij de geboorte (en überhaupt in het ziekenhuis) aanwezig zijn, dus ook niet op de gang of ergens anders in het ziekenhuis.
  • In het kraambed worden de controles door de verloskundige tot het minimum beperkt en waar mogelijk telefonisch gedaan. De controles worden zo kort mogelijk gehouden.

Informatie in begrijpelijke taal

Op de website van Pharos staat informatie over het Coronavirus in begrijpelijke taal. Deze informatie is voor vrouwen die zwanger zijn en hun partner. En voor ouders met een jonge baby. 

 

Code COR-014
Laatste revisie: 4 april 2020 - 15:40