Zwanger & bevallen en het coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, hebben gynaecologen voorzorgsmaatregelen genomen rondom de zwangerschapcontroles en de bevalling in het ziekenhuis.

Maatregelen rondom controles

  • Controles in de zwangerschap worden in het ziekenhuis gewoon gedaan als er een medische indicatie voor is. Echo’s worden gemaakt als daar een medische indicatie voor is.
  • Je partner is welkom bij alle afspraken, maar als de wachtkamer al vol is, vragen wij je partner te wachten in de hal voor afdeling D2. Kinderen mogen niet mee komen naar de afspraak.
  • Wij zullen controles zo kort mogelijk houden.
  • De controle 6 weken na uw bevalling gebeurt in principe telefonisch. In dat geval wordt u gebeld op de afgesproken tijd van de afspraak. Alleen als er lichamelijk onderzoek nodig is, vindt het consult wel op de polikliniek plaats.

Maatregelen rondom de bevalling

  • Bij een bevalling is de partner er gewoon bij, ook als er een keizersnede gedaan moet worden. De partner kan niet mee naar de operatiekamer bij een keizersnede als hij/zij ziek is (luchtwegklachten heeft).
  • De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft, tenzij het medisch gezien noodzakelijk is dat u in het ziekenhuis bevalt. Bij een besmetting met het coronavirus is het medisch noodzakelijk om in het ziekenhuis te bevallen.
  • Wanneer u gaat bevallen op de Verlosafdeling mogen er 2 personen, naast medisch personeel, bij de geboorte aanwezig zijn. 
  • In het kraambed worden de controles door de verloskundige tot het minimum beperkt en waar mogelijk telefonisch gedaan. De controles worden zo kort mogelijk gehouden.
  • Een badbevalling is sinds 1 juli 2021 weer mogelijk.
  • Bezoek ontvangen na een bevalling: Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, is onze bezoekregeling aangepast. U leest daar meer over op de pagina bezoektijden

Zwanger en het coronavaccin

Informatie over vaccinatie tegen het coronavirus rondom de zwangerschap en kraambed, kunt u lezen op de pagina Zwanger en coronavaccinatie.

Bekijk de pagina Zwanger en coronavaccinatie

Online Community

Vanwege het coronavirus is het moeilijker om contact te hebben met andere zwangeren en kraamvrouwen, terwijl u misschien juist nu veel meer vragen heeft en onzekerheden ervaart. Daarom hebben we in samenwerking met alle partners binnen het geboortezorgnetwerk een online community opgezet. Hier kunt u als (partner van een) zwangere of kraamvrouw, vragen stellen aan professionals, ervaringen uitwisselen en steun vinden bij elkaar. 

Momenteel lijkt er minder behoefte te zijn aan online groepsbijeenkomsten. Daarom zijn de bijeenkomsten voor nu gestopt. Mocht deze vraag door corona weer opspelen, dan worden de groepen hervat.

Lees de flyer over de Online Community @Verlosdenbosch

Informatie in begrijpelijke taal

Op de website van Pharos staat informatie over het coronavirus in begrijpelijke taal. Deze informatie is voor vrouwen die zwanger zijn en hun partner. En voor ouders met een jonge baby.

Code COR-014
Laatste revisie: 21 december 2021 - 17:09