M. (Miran) van Eijk

Verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist (VS) combineert verpleegkundige en medische taken in de zorg voor patiënten. Meer algemene informatie vindt u op de pagina 'Verpleegkundig specialist'.

Het specialisme Klinische Geriatrie heeft speciale aandacht voor kwetsbare ouderen. Bij deze ouderen is er vaak sprake van meerdere problemen die naast elkaar bestaan en elkaar onderling, in meerdere of mindere mate, beïnvloeden. Vaak (maar niet altijd) gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen.

Lees meer

Ik werk erg graag met ouderen en hun familie of naasten. Dat doe ik als verpleegkundig specialist deels zelfstandig op de polikliniek en soms als onderdeel van het behandelteam. Samen met de patiënt en de naaste uitpuzzelen wat er aan de hand is, samen op een rij zetten welke oplossingen er zijn en samen beslissen welke oplossing het beste bij de patiënt past, dat maakt dat ik ontzettend graag werk binnen dit specialisme.

Geriatrie is een fascinerend vak waarin de juiste, soms maar kleine, veranderingen grote consequenties kunnen hebben voor de kwaliteit van leven van de oudere patiënt. Het is een voorrecht om daaraan te kunnen en mogen bijdragen.

Naast de directe patiëntenzorg ben ik ook betrokken bij projecten binnen en buiten het ziekenhuis die de kwaliteit van de zorg voor ouderen verder verbeteren. Zo ben ik bijvoorbeeld betrokken bij:

  • het opzetten van de nazorg voor patiënten met een delier;
  • het verbeteren van de samenwerking met de polikliniek Oncologie voor ouderen met kanker;
  • het opzetten van nieuwe mogelijkheden voor mantelzorgparticipatie op de afdeling Geriatrie en binnen het hele JBZ;
  • het ontwikkelen van nieuwe landelijke richtlijnen.

Ik geef daarnaast ook graag les aan verpleegkundigen die zich verder aan het specialiseren zijn in de geriatrie. Het overdragen van kennis, kunde maar ook van enthousiasme vind ik belangrijk. Op die manier verbeteren we de kwaliteit van zorg. Ik geef op verschillende plekken lessen over o.a. delier, dementie, polyfarmacie, therapietrouw, vallen, vrijheidsbeperkende interventies en consultvoering.

Tenslotte ben ik lid van het dagelijks bestuur van de vakgroep verpleegkundig specialisten en ben ik secretaris van het landelijk netwerk van verpleegkundig specialisten in de geriatrie in Nederland. Daarbij hebben het gezamenlijk ontwikkelen van een visie en het kiezen voor een strategie mijn belangstelling, naast het creëren van draagvlak en het zorgen voor transparantie.

Het vak van een verpleegkundig specialist in de geriatrie is veelzijdig en altijd uitdagend. Op zo veel verschillende manieren te kunnen en te mogen bijdragen aan het optimaliseren van de kwaliteit van zorg voor de oudere patiënt maakt elke werkdag weer heel bijzonder!

Afdelingen

Aandachtsgebieden

Delier, Cognitieve stoornissen, Ouderen met kanker

Mijn opleiding

2007-2010
Master Advanced Nursing Practice aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen
1998-1999
Voortgezette Opleiding voor Verpleegkundig Specialist aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen
1995
Vervolgopleiding Neurologie Verpleegkunde
1995
Klinische Neuropsychologie variant volwassenen aan het Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen Amsterdam
1993-1994
Werk- en praktijkbegeleiding voor verpleegkundigen
1989-1993
HBO Verpleegkunde

Bijzonderheden

2007 - heden Gastdocent Vervolgopleiding Klinische Geriatrie Radboudzorgacademie Sint Radboud UMC, Nijmegen
2010 - heden Gastdocent Ouderenzorg VUmc Academie, Amsterdam
2011 - heden Secretaris netwerk verpleegkundig specialisten en verpleegkundig experts in de klinische geriatrie, afdeling V&VN geriatrie en gerontologie
2012 - heden Lid dagelijkse bestuur vakgroep verpleegkundig specialisten Jeroen Bosch Ziekenhuis
Lid van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) afdeling verpleegkundig specialisten
Lid van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) verpleegkundig specialisten, netwerk verpleegkundig specialisten geriatrie
Laatste revisie: 16 mei 2019 - 16:38