Informatie Coronavirus voor collega’s in het netwerk en/of verwijzers

Lees hieronder informatie omtrent het doorverwijzen naar het JBZ, in de huidige situatie rondom het Coronavirus.

Door de toename van het aantal mensen met het Coronavirus, wordt er momenteel kritisch gekeken naar de capaciteit binnen het ziekenhuis (ruimte en personeel) om deze mensen te kunnen opvangen en verzorgen. Zo bekijken wij per dag of geplande operaties, operatieve afspraken op de Dagbehandeling en poliklinische afspraken door kunnen gaan. 

 

Zelf planbare afspraken via ZorgDomein en MijnJBZ 

Vanaf dinsdag 17 maart is het:

  • voor huisartsen (tot nader order) niet meer mogelijk om via ZorgDomein de zelf planbare afspraken in te plannen. 
  • voor patiënten (tot nader order) niet meer mogelijk om via MijnJBZ de zelf planbare afspraken in te plannen. 

Dit geldt voor de volgende vakgroepen: Cardiologie, Chirurgie, Gynaecologie/Verloskunde, KNO, Neurologie, Oogheelkunde en Orthopedie. 

Vragen

Wilt u een patiënt met symptomen van een luchtweginfectie verwijzen naar het ziekenhuis?

Wanneer u een patiënt met symptomen van een luchtweginfectie wil doorverwijzen naar het JBZ, vragen wij u te overleggen met de Spoedeisende Hulp of de dienstdoende arts van het betreffende medisch specialisme.

Welke maatregelen worden er getroffen als een patiënt met het Coronavirus met ontslag gaat?

Indien een patiënt met een positieve uitslag van het Coronavirus met ontslag gaat, gebeurt dit altijd in overleg met de GGD. Met de GGD en de ontvangende zorgaanbieder worden dan ook de aard en duur van maatregelen thuis, of op de andere locatie besproken.

Meer informatie:

Actuele informatie JBZ

Coronavirus

Voor zorgprofessionals

Protocollen COVID-19

Voor zorgprofessionals

Webinar COVID-19

Code COR-008
Laatste revisie: 4 april 2020 - 16:07