Informatie Coronavirus voor collega’s in het netwerk en/of verwijzers

Lees hieronder informatie omtrent het doorverwijzen naar het JBZ, in de huidige situatie rondom het Coronavirus.

Door de toename van het aantal mensen met het Coronavirus, wordt er momenteel kritisch gekeken naar de capaciteit binnen het ziekenhuis (ruimte en personeel) om deze mensen te kunnen opvangen en verzorgen. Zo bekijken wij per dag of geplande operaties, operatieve afspraken op de Dagbehandeling en poliklinische afspraken door kunnen gaan. 

 

Zelf planbare afspraken via ZorgDomein en MijnJBZ 

Vanaf dinsdag 17 maart is het:

  • voor huisartsen (tot nader order) niet meer mogelijk om via ZorgDomein de zelf planbare afspraken in te plannen. 
  • voor patiënten (tot nader order) niet meer mogelijk om via MijnJBZ de zelf planbare afspraken in te plannen. 

Dit geldt voor de volgende vakgroepen: Cardiologie, Chirurgie, Gynaecologie/Verloskunde, KNO, Neurologie, Oogheelkunde en Orthopedie. 

Meer informatie:

Voor zorgprofessionals

Protocollen COVID-19

Voor zorgprofessionals

Webinar COVID-19

Voor Jeroen Bosch Huisartsen

Informatie voor JBH

Code V COR-008
Laatste revisie: 13 oktober 2020 - 14:06