Dinsdag 7 april 2020

Zorg voor patiënten zonder Corona

We krijgen de eerste signalen dat de social distancing en de andere maatregelen van de regering effect hebben. We horen dat in het land en we merken dat hier in ons ziekenhuis. We hopen dat iedereen zich er nog aan houdt de komende tijd, want het helpt enorm!

In de afgelopen periode zijn we gelukkig steeds in staat geweest om acute zorg te blijven bieden en zorg aan patiënten met kanker. Nu het aantal patiënten met Corona in ons ziekenhuis al een paar dagen achter elkaar stabiel is, zijn we aan het onderzoeken hoe we stapsgewijs de zorg voor onze patiënten zonder Corona kunnen gaan uitbreiden. Het gaat dan vooral om patiënten waarvan het niet verantwoord is om de medische zorg nog langer dan een maand uit te stellen.

Het plan is om hier volgende week gefaseerd mee te starten. Vanuit het ziekenhuis wordt contact opgenomen met de patiënten om wie het gaat. Hoe snel we vervolgens kunnen doorgaan met uitbreiden van de zorg voor onze patiënten zonder Corona, hangt af van de beschikbaarheid van zorgverleners, de beschikbaarheid van bedden en van het grillige verloop van het Coronavirus.

We begrijpen dat patiënten zich afvragen of zij wel naar het ziekenhuis kunnen komen. Dat zij zich misschien zelfs ongerust maken. We kunnen zeggen dat we alle maatregelen nemen die nodig zijn om hen goed op te vangen en te behandelen.

Laatste revisie: 14 april 2020 - 15:16