Wijziging in samenstelling Raad van Toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

20 december 2018

Per 1 januari 2019 vinden binnen de Raad van Toezicht (Rvt) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis de volgende wijzigingen plaats:

Eliane Thewessen

In verband met het bereiken van de maximale benoemingstermijn van 8 jaar treedt mevrouw Eliane Thewessen per 1 januari 2019 af als lid RvT. Eliane Thewessen behartigde naast de algemene aandachtsgebieden binnen de Raad de portefeuille Kwaliteit en Veiligheid. Kenmerkend voor haar inbreng was de blik vanuit patiëntperspectief, authenticiteit en humor.

Johan Dorresteijn

De Raad van Toezicht heeft een opvolger gevonden in de heer Johan Dorresteijn (64). Hij treedt per 1 januari 2019 toe. De Raad was specifiek op zoek naar iemand met een verpleegkundige achtergrond met bij voorkeur een regionale verankering in het verzorgingsgebied van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Enerzijds om het belang van de verpleegkundige beroepsgroep in het ziekenhuis te onderstrepen. Anderzijds om de blik van de mensen waarvoor wij werken in het toezicht te borgen. Johan Dorresteijn brengt beide elementen in. Ook ervaring op het gebied van Kwaliteit en Veiligheid heeft hij ruimschoots; dit is van belang omdat hij deel gaat uitmaken van de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid.

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het hoogste toezichthoudende orgaan van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De Raad houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene zaken binnen de stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen na een hernieuwde afweging voor nog een termijn van vier jaar worden herbenoemd.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jij verdient zorg die bij je past, dichtbij en op jouw manier geboden. Samen bepalen we wat je nodig hebt en van wie, zodat jij zo lang mogelijk het leven kan leiden dat jij wilt. Wij zetten daarvoor al onze expertise in en zoeken de samenwerking. Bijvoorbeeld met je familie en vrienden, je huisarts, de gemeente en de thuiszorg. Gewoon, omdat jij ertoe doet.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch) is een groot topklinisch ziekenhuis met ruim 760 bedden en ruim 4.000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het JBZ georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het JBZ verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Voor meer informatie www.jeroenboschziekenhuis.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maureen Jonkergouw, afdeling Marketing & Communicatie, tel. (073) 553 61 52  of e-mail : m.jonkergouw@jbz.nl

Laatste revisie: 3 januari 2019 - 15:59