Wie ziet u tijdens de gesprekken bij OLIC?

U en uw kind hebben gesprekken met verschillende zorgverleners. Omdat wij in een team werken, ziet uw kind niet altijd dezelfde zorgverleners tijdens een afspraak. Wie komt u allemaal tegen?  

Gespecialiseerd kinderverpleegkundige/Verpleegkundig specialist

Allereerst ziet u de gespecialiseerd kinderverpleegkundige of verpleegkundig specialist.

Zij legt u uit hoe het traject verloopt en is uw aanspreekpunt tijdens de behandeling. Daarnaast ziet u haar regelmatig tijdens de controle gesprekken. Zij geeft dan onder andere uitleg over de werking van het lichaam bij overgewicht en over andere zaken die te maken hebben met overgewicht. Daarnaast is zij een belangrijk aanspreekpunt wanneer er zorgverlening thuis wordt, of is opgestart.

De verpleegkundig specialist zorgt ervoor dat de medische en verpleegkundige behandeling op elkaar zijn afgestemd. Zij mag medische handelingen uitvoeren en werkt bij OLIC naast de kinderarts.  

De kinderarts

De kinderarts bekijkt welke klachten uw kind heeft. Ook vraagt hij naar de ziektegeschiedenis van uw kind en de familie. Hiermee onderzoekt hij of er een medische oorzaak is dat het overgewicht kan verklaren. Hij onderzoekt ook of uw kind lichamelijke klachten heeft die zijn ontstaan door het overgewicht. Bijvoorbeeld problemen met sporten of bewegen.

De pedagogisch hulpverlener

De pedagogisch hulpverlener maakt een overzicht hoe er binnen het gezin wordt omgegaan met het overgewicht. Maar ook wat u en uw kind al hebben ondernomen en wat hiervan het effect was. Samen met u kijken we welke systeemfactoren hierop van invloed kunnen zijn. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld jullie gezinssamenstelling, opvoedingsstijl en of er mogelijke problematiek bij ouders is.

De psycholoog

De psycholoog bespreekt welke factoren in het gedrag en de stemming van uw kind van invloed kunnen zijn op de leefstijl. We proberen zo een beeld te krijgen wat een belemmering is en wat goed werkt voor uw kind.

Laatste revisie: 7 december 2018 - 09:57