Week van de Alfabetisering in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

12 september 2019

Deze week is de Week van de Alfabetisering. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) heeft laaggeletterdheid elke week van het jaar de aandacht. Want wie slecht kan lezen, heeft vaak moeite om informatie over gezondheid te begrijpen en hierover met zorgverleners te communiceren. Om meer bekendheid voor dit onderwerp te krijgen, organiseerde het JBZ in de Week van de Alfabetisering verschillende activiteiten voor bezoekers, patiënten en medewerkers.

‘Van harte beterschaap!’

Iedereen beurt op van een beterschapskaart. Daarom kunnen bezoekers de hele week gratis een kaartje – met woordgrap op de voorkant - schrijven voor hun naaste die in het ziekenhuis verblijft. Maar mensen mogen ook een lief kaartje schrijven aan een onbekende die weinig bezoek krijgt. 
De kaartenactie is een initiatief van het Taalpunt, dat sinds twee jaar in het JBZ staat. Vrijwilligers van het Taalpunt brengen de kaarten naar de afdelingen. Daar spreken ze met de verpleegkundigen over het Taalpunt. Vervolgens brengen ze de patiënten het persoonlijke kaartje. “Het is een hartverwarmend moment,” vertelt projectleider Laaggeletterdheid Annemieke Althuizen. Zowel verpleegkundigen als patiënten zijn verrast enthousiast. 

Informeren met afbeeldingen

Wat voor behandeling iemand wil volgen, is een belangrijke beslissing. Aan onze zorgverleners de taak om iemand zó goed te informeren, dat hij de behandeling kiest die bij hem past. Om dit gesprek te vergemakkelijken voor mensen die laaggeletterd zijn, gebruikt het JBZ sinds deze week de praatplaat over nierfalen. Hierop staan duidelijke afbeeldingen van de nieren, en hoe dit orgaan werkt. De zorgverlener kan op de praatplaat schrijven en tekenen. De patiënt krijgt de praatplaat daarna mee naar huis.
De praatplaat is een initiatief van Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht), Isala (Zwolle), Máxima MC (Veldhoven), Rijnstate (Arnhem) en het Jeroen Bosch Ziekenhuis, die samenwerken onder de naam mProve.

Wim Daniëls

Op woensdag 11 september gaf Wim Daniëls een theatercollege voor medewerkers van het JBZ. Onder de naam ‘Taal, maak er een punt van’ vertelde Daniëls op humorvolle wijze hoe hij opgroeide in een laaggeletterde omgeving, hoe zijn interesse voor taal groeide en hoe belangrijk het is om je taal af te stemmen op degene met wie je communiceert. Het laatste is een onderdeel van de laaggeletterdheidaanpak in het JBZ. Het ziekenhuis organiseert workshops waarin zorgverleners leren laaggeletterdheid te herkennen, dit bespreekbaar te maken, én hun communicatie zo aan te passen dat de patiënt zich gehoord en begrepen voelt. Het publiek verliet geïnspireerd de zaal. 

Een Taalpunt in het ziekenhuis

Taal maakt gezond. Daarom heeft het JBZ sinds twee jaar een Taalpunt. Hier kunnen mensen terecht als zij moeite hebben met lezen of schrijven. Vrijwilligers van de Stichting Vrienden van het JBZ helpen bij het lezen van onze informatie of invullen van een formulier. Daarnaast kunnen mensen bij het Taalpunt informatie krijgen over de verschillende taallessen in de regio.

Praatplaat nierfalen

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jij verdient zorg die bij je past, dichtbij en op jouw manier geboden. Samen bepalen we wat je nodig hebt en van wie, zodat jij zo lang mogelijk het leven kan leiden dat jij wilt. Wij zetten daarvoor al onze expertise in en zoeken de samenwerking. Bijvoorbeeld met je familie en vrienden, je huisarts, de gemeente en de thuiszorg. Daar staan wij voor als Jeroen Bosch Ziekenhuis. 
Gewoon, omdat jij ertoe doet

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch) is een groot topklinisch ziekenhuis met ruim 630 bedden en ruim 4.000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het ziekenhuis verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Voor meer informatie www.jeroenboschziekenhuis.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maureen Jonkergouw, afdeling Marketing & Communicatie, tel. (073) 553 61 52 of e-mail: m.jonkergouw@jbz.nl

Laatste revisie: 27 juli 2020 - 10:53