Maandag 18 november 2019

Week tegen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld: 18 t/m 24 november

Per jaar worden in Nederland bijna 120.000 kinderen mishandeld. 50 kinderen per jaar overlijden in Nederland aan de gevolgen hiervan. Ook ouderenmishandeling komt veel vaker voor dan we denken. Een op de 20 ouderen krijgt te maken met een of andere vorm van mishandeling, zoals ontspoorde mantelzorg, financiële uitbuiting, verwaarlozing en psychische- en/of lichamelijke mishandeling. Van 18 tot en met 24 november 2019 is het de Week tegen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld en vragen we hier aandacht voor. 

De impact van kindermishandeling en huiselijk geweld op de levens van kinderen en volwassenen is enorm. De schadelijke gevolgen werken vaak levenslang door. Ook schelden, kleineren of gebrek aan aandacht horen hierbij. Volwassenen die als kind mishandeld werden hebben vaker te maken met psychische en lichamelijke klachten, gedragsstoornissen, thuisloosheid, huiselijk geweld, criminaliteit, verslaving en mishandelen vaker hun eigen kinderen.

Het JBZ heeft een belangrijke rol in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.  Alle kinderen en ouderen vanaf 70 jaar die binnenkomen op de Spoedeisende Hulp, worden gescreend op de mogelijkheid van mishandeling. Bij twijfels over de veiligheid van kinderen, volwassenen en ouderen, wordt de aandachtsfunctionaris kindermishandeling of huiselijk geweld en ouderenmishandeling van het ziekenhuis geraadpleegd. Daarnaast wordt anoniem deskundig advies ingewonnen bij Veilig Thuis.

Laatste revisie: 18 november 2019 - 09:58