Wat kunt u verwachten van uw afspraak bij de medisch psycholoog?

Tijdens het eerste gesprek bespreekt de psycholoog uw klachten met u. 

Ook komen ter sprake: uw huidige situatie, uw levensloop en uw verwachtingen van de verwijzing. Aan de hand daarvan kan aan u gevraagd worden om uw medewerking aan een psychologisch onderzoek.

Wat houdt het onderzoek in?

We gebruiken vaak de computer om u vragenlijsten te laten invullen. Een psychologisch onderzoek is een hulpmiddel om de factoren die samenhangen met uw klachten te achterhalen. Indien u daarin toestemt, kunnen ook gesprekken plaatsvinden met de partner, familieleden of andere betrokkenen.

Waaruit kan een behandeling bestaan?

Wanneer uw klachten samenhangen met medische problematiek en/of een medische behandeling, dan is het mogelijk dat aan u een psychologische behandeling wordt voorgesteld. Vormen van behandeling zijn:

  • Patiënten met een lichamelijke aandoening leren omgaan met de gevolgen van de ziekte of aangrijpende gebeurtenissen (bijvoorbeeld een hartaanval, kanker of diabetes). De behandeling is gericht op herstel van het psychisch evenwicht.
  • Het aanleren van vaardigheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van psycho-educatie, ontspanningsoefeningen en methoden ter verbetering van de zelfcontrole.
  • Een meer intensieve vorm van behandeling is gericht op vergroting van het zelfinzicht, verandering van gedrag of leefstijl en het vinden van een nieuw psychisch evenwicht. De psycholoog in het ziekenhuis zal zich meestal beperken tot een kortdurende behandeling gericht op bestrijding van de klachten. Als langduriger behandeling nodig is, overlegt de psycholoog met u over een verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener.
Laatste revisie: 6 december 2018 - 10:52