Wat gebeurt er bij het CAP en op de afdeling POS/Intake?

Uw afspraak verloopt als volgt:

  • Bij het Centraal Apotheek Punt (CAP) heeft u een gesprek met een apothekersassistent om uw medicijngebruik en allergieën door te nemen.
  • Daarna gaat u naar de afdeling POS/Intake. Hier heeft u een gesprek met de intakeverpleegkundige. Deze verpleegkundige stelt u een aantal vragen over uw thuissituatie. Uw bloeddruk, lengte en gewicht worden gemeten.
  • Aansluitend komt u bij de POS-medewerker. Deze beluistert uw hart en longen en informeert u over de verschillende vormen van anesthesie. Deze medewerker bespreekt welke vorm van anesthesie voor u het meest geschikt is. Hij/zij bekijkt of er aanvullend onderzoek nodig is, zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek of een E.C.G. (hartfilmpje).
  • Tenslotte spreekt u de anesthesioloog. Hij/zij geeft de definitieve toestemming voor de operatie. De anesthesioloog kan besluiten dat u eerst nog door een andere specialist (bijv. cardioloog, internist of longarts) onderzocht moet worden.
Laatste revisie: 12 maart 2020 - 13:51