Vrouwen met bekkenbodemklachten krijgen zorg op maat in het Bekkenbodemcentrum

Eén op de 3 vrouwen heeft klachten van de bekkenbodem; prolaps, incontinentie voor urine of ontlasting, moeizame ontlasting, pijn of pijn bij de coitus.

Dit betekent dat er 32.000 vrouwen in ons zorggebied rondlopen met deze klachten.  De huisartsen zien gezamenlijk zo’n 6500 vrouwen per jaar met deze klachten, waarvan de medisch specialisten zo’n 2000 vrouwen zien. Dat betekent dat er meer dan 23.000 vrouwen rond blijven lopen met deze klachten zonder hulp te zoeken. Is dit onwetendheid? Schaamte? Tijdgebrek? Dat weten we niet. Wel is bekend dat 50% van de vrouwen na een polibezoek aan de gynaecoloog vertelt dat zij, terugkijkend, hadden gewild dat ze eerder een afspraak hadden gemaakt.

Tijdens de Bossche Samenscholingsdagen hebben de gynaecologen samen met kaderhuisartsen Monique Peerden en Suzy de Swart vertelt over het gezamenlijke doel: vrouwen met deze klachten van informatie voorzien, zodat zij de bij haar passende weg kan kiezen. Dit kan bij de huisarts en zo nodig in aanvulling daarop in het Bekkenbodemcentrum.

De afdelingen gynaecologie, urologie, chirurgie, maag-darm-leverziekte en bekkenfysiotherapie willen deze zorg versterken. De vrouw wil regie in eigen handen nemen. Door de toenemende leeftijd van de vrouw neemt de zorgvraag toe. Deze klachten zijn niet levensbedreigend, maar een grote belemmering in het dagelijks leven wat tot frustratie, schaamte en zelfs isolement kan leiden. Vanwege dit kwetsbare probleem is vertrouwen zeer belangrijk voor deze vrouwen. Uniformiteit, identificeerbaarheid en transparantie/openheid is belangrijk om dit vertrouwen te kunnen geven.

Dit brengt ons bij een ambitieuze doel: een duidelijk identificeerbaar bekkenbodemcentrum waar de patiënt laagdrempelig naartoe komt, omdat zij zich aangesproken voelt, veilig voelt ondanks haar kwetsbare klacht en de zorg krijgt die op haar is afgestemd.

Vanaf juni 2019 is het zover. Vrouwen met bovengenoemde klachten worden in het bekkenbodemcentrum gezien, afhankelijk van de klacht door de gynaecoloog, de uroloog, de chirurg of de maag-darm-lever arts. Daar waar nodig kunnen deze specialisten meteen meekijken. Zo wordt de zorg snel en goed op elkaar afgestemd. Er wordt gewerkt met uniforme zorgpaden, welke steeds met de huisarts worden gecommuniceerd, zodat de patiënt goed georganiseerde  zorg krijgt. En zoals is gemerkt tijdens de Bossche Samenscholings dagen zal dit een nog betere samenwerking tussen betrokken zorgverleners.

Onze medisch specialisten hebben er zin in!

Bereikbaarheid en verwijzing  via polikliniek gynaecologie, urologie, chirurgie en MDL.

Code ZRG-062
Laatste revisie: 8 augustus 2019 - 11:37