Vragenlijst invullen via MijnJBZ

Soms vragen we u om een vragenlijst in te vullen, als voorbereiding op een afspraak. Dit kan op MijnJBZ.

Heeft u bericht ontvangen dat uw vragenlijst klaarstaat in MijnJBZ? Volgt u dan de onderstaande instructie:

Stap 1: Log in op MijnJBZ met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. Uw DigiD moet uitgebreid zijn met een extra controle via sms.

Stap 2: Bent u ingelogd op MijnJBZ? Kiest u dan in de menubalk voor ‘Mijn taken’. Klik op ‘Openstaande taken’.

Stap 3: U klikt op ‘Invullen’. Er opent een pagina met instructies. Lees de instructies goed door.

Stap 4: Klik op ‘Vragenlijst invullen’. De vragenlijst opent op uw scherm.

Stap 5: Heeft u alle vragen ingevuld? Klikt u dan op ‘Opslaan’. Uw arts kan nu uw ingevulde antwoorden inzien.

Ik zie geen vragenlijst in MijnJBZ

Staat de vragenlijst nog niet voor u klaar in MijnJBZ? Neemt u dan contact op met de afdeling of polikliniek waar u de afspraak heeft.

Antwoorden teruglezen of wijzigen

De ingevulde vragenlijst vindt u in MijnJBZ, onder het tabblad ‘Mijn taken’ en dan ‘Afgehandelde taken’. 

U kunt deze antwoorden niet wijzigen via MijnJBZ. Wilt u iets veranderen of aanvullen? Meld dit dan tijdens uw eerstvolgende bezoek aan het JBZ, op het moment dat de vragenlijst met u wordt besproken.

Ik kan de vragenlijst niet invullen op MijnJBZ

U kunt de vragenlijst ook invullen op het MijnJBZ Servicepunt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. U vindt het MijnJBZ Servicepunt in het Voorlichtingscentrum, voorbij de Infobalie (gebouw B, verdieping 0 op onze hoofdlocatie). 

  • Waar? Voorlichtingscentrum, voorbij de informatiebalie (gebouw B, verdieping 0).
  • Wanneer? U kunt de vragenlijst op werkdagen invullen tussen 07.15 - 16.00 uur. U hoeft hiervoor geen extra afspraak te maken bij het MijnJBZ Servicepunt. 
  • Wat heb ik nodig? Uw legitimatiebewijs en patiëntenpas. U heeft geen DigiD-account nodig.

Let op! Staat er voor u een afspraak gepland in het JBZ en lukt het u niet om de vragenlijst thuis in te vullen? Dan vragen wij u om uiterlijk 20 minuten vóór uw geplande afspraak de vragenlijst in te vullen bij het MijnJBZ Servicepunt. 

Hoe zit het met kinderen?

Kinderen van 11 of jonger, kunnen de vragenlijst alleen invullen bij het MijnJBZ Servicepunt. Het is belangrijk dat de patiënt zelf aanwezig is.

Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar, kunnen de vragenlijst wel op MijnJBZ invullen. Dit moet wel samen met de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. U logt samen in met het DigiD-account van het kind.

Hoe zit het met mensen met een verstandelijke beperking?

Patiënten met een verstandelijke beperking kunnen de vragenlijst alleen invullen bij het MijnJBZ Servicepunt. Het is belangrijk dat de patiënt zelf aanwezig is.

Herinnering vragenlijst per e-mail

Het JBZ stuurt u graag een herinnering per e-mail als uw behandelaar een vragenlijst voor u heeft klaargezet in MijnJBZ. In verband met uw privacy vindt u verder geen specifieke details in het e-mailbericht. 

Wilt u voortaan een e-mailbericht ontvangen als uw behandelaar een vragenlijst voor u heeft klaargezet in uw MijnJBZ? Registreer dan eerst uw e-mailadres in uw MijnJBZ. Het is ook mogelijk om uw e-mailadres te registreren bij de afdeling Patiëntenregistratie. U vindt de afdeling Patiëntenregistratie aan de Boulevard, voorbij de Infobalie (gebouw B, verdieping 0). Wij willen u vragen een geldig legitimatiebewijs en uw patiëntenpas mee te nemen.

Let op! U krijgt alleen een herinnering per e-mail als u bij de afdeling Patiëntenregistratie of bij de polikliniek heeft aangegeven dat we uw e-mailadres hiervoor mogen gebruiken.

Code MIJ-009
Laatste revisie: 13 september 2019 - 13:56