Voorschrijven aspirine aan zwangeren

Aan zwangeren met een hoog risico voor het ontwikkelen van pre-eclampsie en intra uteriene groeivertraging wordt geadviseerd om per dag 160 mg acetylsalicylzuur te gebruiken.

Liefst ante noctem (twee keer 80 mg ineens). Dit moet gestart worden tussen 12 en 16 weken amenorroe, starten na 16 weken heeft geen zin meer. Bij 36 weken wordt deze medicatie weer gestaakt. Tijdens de MDO’s van gynaecologen en eerstelijns verloskundigen wordt bepaald welke zwangere het moet gaan gebruiken. De vakgroep gynaecologie en de verloskundigen in de regio stellen het zeer op prijs indien u uw medewerking verleent bij het voorschrijven van deze profylaxe.

Voor geïnteresseerden is deze link het lezen waard. rhttps://www.nejm.org/do/10.1056/NEJMdo005183/full/?requestType=popUp&relatedArticle=10.1056%2FNEJMoa1704559

 

Deze zwangere patiënten hebben er baat bij:

één van onderstaande situaties:

• preexistente hypertensie of diabetes mellitus

• nierproblemen of bepaalde auto-immuunziekten

• zwangerschap na eiceldonatie

• ernstige hypertensie/pre-eclampsie in een eerdere zwangerschap

• groeirestrictie in een eerdere zwangerschap

• intauteriene vruchtdood e.c.i.

 

twee of meer van onderstaande situatie:

• eerste (doorgaande) zwangerschap

• leeftijd van 40 jaar of ouder

• 10 jaar of meer tussen twee zwangerschappen in

• BMI van 35 of meer

• zwanger van een meerling

• zus en/of moeder heeft pre-eclampsie gehad

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Mieke Kerkhof (via Silo) of via (073) 553 38 82. 

Laatste revisie: 21 november 2019 - 11:06