Voorbereiding op uw opname

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

Als u naar het ziekenhuis komt voor opname, moet u meenemen:

  • uw geldig legitimatiebewijs
  • uw JBZ-patiëntenpas
  • uw bewijs van uw zorgverzekering (alleen als u uw verzekeringsgegevens nog niet heeft doorgegeven aan het Planbureau). 
  • toiletartikelen
  • nachtkleding en schoenen die stevig aan de voet zitten, zonder gladde zool
  • eventuele dieetvoorschriften
  • telefoonnummers van uw contactpersonen
  • een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van de medicijnen die u thuis gebruikt. Dit kunt u opvragen bij de apotheek.
  • alle medicijnen van thuis die u de eerste 24 uur nodig heeft; in de originele verpakking
  • een kopie van uw eventuele wilsbeschikking. (Lees de informatie over wel of niet reanimeren)

Wat neemt u niet mee?

Wij raden u aan waardevolle bezittingen thuis te laten. Laat nooit uw portemonnee, sieraden of andere kostbare zaken op uw patiëntenkamer achter. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van dit soort eigendommen.

Bent u mogelijk drager van een resistente bacterie? 

Resistente bacteriën, ofwel BRMO’s (Bijzonder Resistent Micro Organisme) zijn bacteriën die veel mensen gewoon bij zich dragen, zonder dat ze daar ziek van worden. Voorbeelden van BRMO’s zijn zogenoemde MRSA of ESBL positieve bacteriën. De bacteriën bevinden zich meestal op de huid, in de neus of in de darmen. Soms veroorzaken BRMO’s een infectie en is een behandeling met antibiotica nodig. BRMO’s zijn echter ongevoelig (resistent) voor een aantal van veelgebruikte antibiotica. Daardoor zijn er andere antibiotica nodig om de infecties te behandelen. 

Omdat de mogelijkheden voor behandeling hierdoor beperkter zijn, doet het ziekenhuis er alles aan om te voorkomen dat BRMO’s zich in het ziekenhuis verspreiden. Daarom worden maatregelen genomen die erop gericht zijn deze bacteriën op te sporen en verspreiding te voorkomen. Een van de maatregelen is dat bij patiënten die meer risico hebben een BRMO bij zich te dragen, kweken worden afgenomen.

Vertel het uw arts als u mogelijk drager bent van een resistentie bacterie. Deze bacterie kan een bedreiging vormen voor andere patiënten in het ziekenhuis. Het kan nodig zijn dat u wordt onderzocht op aanwezigheid van resistente bacteriën. Dit gebeurt als dat kan nog ruim voor de opnamedatum. 

Informatieverstrekking aan naasten

Als u opgenomen bent in het ziekenhuis willen uw familieleden en vrienden graag weten hoe het met u gaat. Het ziekenhuis gaat zorgvuldig om met het geven van informatie. In verband met de privacy, geeft het ziekenhuis alleen informatie aan de patiënt zelf, of aan de contactpersoon die de patiënt zelf voordraagt. Bespreek met uw naasten, wie uw contactpersoon voor het ziekenhuis is. Dit kan bijvoorbeeld een partner, familielid of vriend zijn. Anderen die om informatie vragen, worden verwezen naar u zelf of naar uw contactpersoon.

Operatie?

Wordt u opgenomen in het ziekenhuis in verband met een operatie?

Lees dan ook de informatie op de pagina 'Voorbereiding op de operatie'. Als uw kind een operatie krijgt, kijkt u op de pagina ‘Voorbereiding op de operatie (kinderen)’.

Medicijnen van thuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil graag precies weten welke medicijnen u gebruikt, ook de medicijnen die bijvoorbeeld uw huisarts heeft voorgeschreven. Uw thuisapotheek houdt dit bij in het Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Neem bij ieder bezoek aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis een papieren versie van uw AMO mee. Uw thuisapotheek kan dit voor u uitprinten. Vraag hierom kort voordat u het ziekenhuis bezoekt.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan digitaal uw historisch medicatieoverzicht opvragen, maar alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming regelt u bij alle apotheken waar u medicatie ophaalt, of online via www.volgjezorg.nl.nl/toestemming. Toch blijft het ook dan belangrijk om uw papieren AMO mee te nemen naar het ziekenhuis. Aan de hand van uw AMO controleren we welke medicatie u op dit moment gebruikt. Na goedkeuring van de arts vermelden we deze medicijnen in uw Elektronisch Patiënten Dossier.

Als u wordt opgenomen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, neemt een apothekersassistent of verpleegkundige alle medicijnen die u gebruikt nog stuk voor stuk met u door.

Medicijnen zelf meenemen

Bij uw opname brengt u alle medicijnen mee die u de eerste 24 uur nodig heeft, in de originele verpakking. Tijdens uw verblijf krijgt u medicijnen van het ziekenhuis. Maar het kan voorkomen dat het medicijn dat u gebruikt nog besteld moet worden. Gebruikt u nog medicijnen die u niet iedere dag inneemt? Breng dan ook deze mee in de originele verpakking. De ziekenhuisapotheek bewaakt de dosering en controleert of de medicijnen samen gegeven of ingenomen mogen worden. Geef bij opname uw eigen medicijnen aan de verpleegkundige; deze bewaart ze tot u wordt ontslagen of geeft ze aan uw familie mee naar huis. De anticonceptiepil en eventuele alternatieve middelen of voedingssupplementen kunt u zelf, in overleg met de verpleegkundige, uit eigen voorraad blijven innemen.

Laatste revisie: 8 april 2019 - 10:29