Voorbereiding op uw opname

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

Als u naar het ziekenhuis komt voor opname, moet u meenemen:

 • uw geldig legitimatiebewijs
 • uw JBZ-patiëntenpas
 • uw bewijs van uw zorgverzekering (alleen als u uw verzekeringsgegevens nog niet heeft doorgegeven aan het Planbureau). 
 • toiletartikelen
 • nachtkleding en schoenen die stevig aan de voet zitten, zonder gladde zool
 • eventuele dieetvoorschriften
 • telefoonnummers van uw contactpersonen
 • een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van de medicijnen die u thuis gebruikt. Dit kunt u opvragen bij de apotheek.
 • alle medicijnen die u thuis gebruikt (ook insuline, glucosemeter en toebehoren, puffers, zalf etc), het liefst in de originele verpakking. Zorg dat u voldoende voorraad meeneemt voor de dagen dat u (naar verwachting) in het ziekenhuis ligt.
 • een kopie van uw eventuele wilsbeschikking. (Lees de informatie over wel of niet reanimeren)

Wat neemt u niet mee?

Wij raden u aan waardevolle bezittingen thuis te laten. Laat nooit uw portemonnee, sieraden of andere kostbare zaken op uw patiëntenkamer achter. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van dit soort eigendommen.

Bent u mogelijk drager van een resistente bacterie? 

Draagt u een resistente bacterie (bijvoorbeeld MRSA of ESBL) bij u? Dan kan dit voor uzelf en voor medepatiënten een risico geven bij een medische behandeling.

Het is daarom heel belangrijk dat u doorgeeft als u:

 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen of behandeld bent geweest, in een buitenlandse zorginstelling;
 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest in een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis, waar een resistente bacterie aanwezig was;
 • in de afgelopen 2 maanden in een instelling voor asielzoekers heeft gewoond;
 • door uw beroep in contact komt levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen, medewerkers slachthuis);
 • woont op een bedrijf met varkens, kalveren of vleeskuikens;
 • ooit besmet bent geweest met een resistente bacterie;
 • contact heeft met iemand die een resistente bacterie bij zich draagt.

Zo nodig onderzoeken we dan of u een resistente bacterie bij u draagt. Als dat zo is dan nemen we in het ziekenhuis maatregelen om te voorkomen dat de bacterie zich verspreidt.

Geldt een van bovenstaande punten voor u, geef dit dan door aan de polikliniek of afdeling die het onderzoek of de behandeling met u heeft afgesproken.

Informatieverstrekking aan naasten

Als u opgenomen bent in het ziekenhuis willen uw familieleden en vrienden graag weten hoe het met u gaat. Het ziekenhuis gaat zorgvuldig om met het geven van informatie. In verband met de privacy, geeft het ziekenhuis alleen informatie aan de patiënt zelf, of aan de contactpersoon die de patiënt zelf voordraagt. Bespreek met uw naasten, wie uw contactpersoon voor het ziekenhuis is. Dit kan bijvoorbeeld een partner, familielid of vriend zijn. Anderen die om informatie vragen, worden verwezen naar u zelf of naar uw contactpersoon.

Operatie?

Wordt u opgenomen in het ziekenhuis in verband met een operatie?

Lees dan ook de informatie op de pagina 'Voorbereiding op de operatie'. Als uw kind een operatie krijgt, kijkt u op de pagina ‘Voorbereiding op de operatie (kinderen)’.

Medicijnen van thuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil graag precies weten welke medicijnen u gebruikt, ook de medicijnen die bijvoorbeeld uw huisarts heeft voorgeschreven. Uw thuisapotheek houdt dit bij in het Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Neem bij ieder bezoek aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis een papieren versie van uw AMO mee. Uw thuisapotheek kan dit voor u uitprinten. Vraag hierom kort voordat u het ziekenhuis bezoekt.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan digitaal uw historisch medicatieoverzicht opvragen, maar alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming regelt u bij alle apotheken waar u medicatie ophaalt, of online via www.volgjezorg.nl.nl/toestemming. Toch blijft het ook dan belangrijk om uw papieren AMO mee te nemen naar het ziekenhuis. Aan de hand van uw AMO controleren we welke medicatie u op dit moment gebruikt. Na goedkeuring van de arts vermelden we deze medicijnen in uw Elektronisch Patiënten Dossier.

Als u wordt opgenomen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, neemt een apothekersassistent of verpleegkundige alle medicijnen die u gebruikt nog stuk voor stuk met u door.

Medicijnen zelf meenemen

Bij uw opname brengt u alle medicijnen mee die u die u thuis gebruikt (ook insuline, glucosemeter en toebehoren, puffers, zalf etc), het liefst in de originele verpakking. Zorg dat u voldoende voorraad meeneemt voor de dagen dat u (naar verwachting) in het ziekenhuis ligt. De ziekenhuisapotheek bewaakt de dosering en controleert of de medicijnen samen gegeven of ingenomen mogen worden. De anticonceptiepil en eventuele alternatieve middelen of voedingssupplementen kunt u zelf, in overleg met de verpleegkundige, uit eigen voorraad blijven innemen.

Code NHZ-010
Laatste revisie: 9 mei 2023 - 08:59